nam4.gif (2748 bytes)

emblem3.gif (5352 bytes)

nam-h2.jpg (11020 bytes)

      MALAWI

490 Other Languages

186. Kupanga ngalawa: mtengatenga wa pamadzi / Olemba: J.J. Chavi et. al. Mkonzi Joseph Claude Simwaka. - Lilongwe: National Library Service, 1993. - 10 p.; 21 cm. - (Werengani Series). - ISBN 99908-35-01-2 1. Children's Literature 187. KUWALANGA Chiyao 1, MALOWE. - Zomba Manchichi Publishing Co., 1994. - v, 26 p.; 21 cm. - (Basic Chlyao Readers) 1. Yao Language - Readers

188. KUWALANGA Chiyao 2: Chilu. - Zomba: Manchichi Publishing Co. - 34 p.; 21 - (Basic Chiyao Readers) 1. Yao Language - Readers

189. MANGOCHE, M. B. V. Chichewa guide for tourists / M. B. V. Mangoche; revised by Egidio Mpanga. Blantyre: Dzuka, 1995. - 59 p.; 21 cm . Originally published as: A visitor notebook of Chichewa Speakers - English. - ISBN 99908 - 17 -48 - 0 1 Chichewa Language - Textbook for Foreigners 190. NANKWENYA, I. A. K. Zofunika mu galamala ya Chichewa / I. A. J. Nankwenya. Blantyre: Dzuka Publishing Company, 1994, 151p.; 21cm.- ISBN 99908-17-00-6 1. Chichewa Language - Grammar

191. SALAUN, N. Chichewa Intensive Course / father N. Salaun. - 3rd edition - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1993. - 147 p.; 21 cm 1. Chichewa Language - Grammar


National Archives of Malawi
P.O. BOX 62
ZOMBA


Copyright 2001, National Archives of Malawi

archives@sdnp.org.mw