nam4.gif (2748 bytes)

emblem3.gif (5352 bytes)

nam-h2.jpg (11020 bytes)

      MALAWI

260 Christian Social and Ecclesiastical Theology

54. CATHOLIC CHURCH. Amayi Maria a ku Lourdes Parish: Mbiri ya Namwera Catholic Parish. - Balaka: Montfort Missionaries, 1989. - 54 p.; 22 cm. Silver Jubilee, 1964 - 1989 1. Catholic Church in Malawi - History - Namwera Parish

55. CATHOLIC CHURCH. Our lady of Victories Parish: Mbiri ya Namwera Catholic Parish. - Balaka: Montfort Missionaries, 1987. - 60 [44] p.; 22 cm. - Namwera Parish Golden Jubilee, 1937 - 1987 1. Catholic Church in Malawi - History

56. CATHOLIC CHURCH. National Catechetical Committee. Kukula ndi Chichristu. - 4th ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1994. - 107 p.; 18 cm. 1. Christian Education of Children

57. CATHOLIC CHURCH. National Catechetical Committee. Tiyeni tikalandire. 5th ed. - Lilongwe: Catholic Secretariat of Malawi, Pastoral Department, 1994. - 64 p.; 18 cm 1. Catholic Church - Liturgy

58. CHITSIME - B: Dongosolo la msonkhano wa mapemphero pa tsiku la mulungu ndi pa masiku oyera. - 2nd ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1994. - viii, 431 p.; 21 cm. 1. Devotional Calendars - Catholic Church

59. CHITSIME - C: Dongosolo la msonkhano wa mapemphero pa tsiku la mulungu ndi pa masiku ena oyera. - 3rd ed.- Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1995. - viii, 441 p.; 21 cm 1. Devotional Calendars - Catholic Church

60. CHURCH OF CENTRAL AFRICA PRESBYTERIAN, SYNOD OF LIVINGSTONIA. Sumu za Ukristu (m'Chitumbuka) / Church of Central Africa Presbyterian, Synod of Livingstonia. - Limbe: Printed by Assemblies of God Literature Centre Press, c1992. - 264 p 18 cm 1. Hymns - Tumbuka 2. C.C.A.P. Livingstonia Synod - Hymns

61. DOSS,GORDEN R. Christian marriage / Gorden R. Doss and Brown Doss. - Makwasa: Malamulo Publishing House, 1994. - 143 p.; 21 cm. - (Christian Family Series) 1. Marriage - Religious Aspects - Christianity

62. FADY, JOS. Kodi chidakwa chikweza dziko? / Jos Fady. - 7th ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1993 1. Alcoholism - Religious Aspects

63. FADY, JOS. Kodi Mulungu amamvera mapemphero athu? / wolemba Jos Fady. - 4th ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1994. - 42 p.; 18 cm 1. Prayer - Christianity

64. KING, ELSPETH. Christian love and marriage / Elspeth King. - Blantyre: The Author, 1991. - 36 p.; 21 cm 1. Love - Religious Aspects - Christianity

65. MALIRO nkulirana. - 3rd ed. - Lilongwe: Likuni Press publishing House, 1994.-63p.; 17cm. 1. Church Work with the Bereaved 66. MISA ya ana. - Limbe: Popular Publications, c1987. - 74 p.: 18 cm.Translated from "People's Mass Book". - Collin Liturgical Publications 1. Children's Mass


National Archives of Malawi
P.O. BOX 62
ZOMBA


Copyright 2001, National Archives of Malawi

archives@sdnp.org.mw