nam4.gif (2748 bytes)

emblem3.gif (5352 bytes)

nam-h2.jpg (11020 bytes)

      MALAWI

240 Christian Moral and Devotional Theology

40. ASSEMBLIES OF GOD IN MALAWI. Nyimbo za misonkhano ya padera / Mpingo wa Assemblies of God m'Malawi. - Limbe: Assemblies of God in Malawi, 1991. - 16 p.; 20 cm 1. Assemblies of God in Malawi - Hymns 2. Hymns - Chichewa

41. CATHOLIC CHURCH, Episcopal Conference of Malawi. Malamulo a bungwe la Tchalichi ndi bungwe la Parish. - 2nd ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1993. - 31 p.; 18cm 1. Catholic Church - Government

42. CHIZUMA, J. S. Zimene makolo ayenera kuchitira ana ao / J. S. Chizuma.- Lilongwe: Mass Media Office, Lilongwe Diocese, 1992. - 100 p.; 20 cm 1. Parenting - Malawi.

43. KASUPE WA MOYO, book 4. - 5th ed. - Lilongwe: Likuni press and Publishing House, 1993. - 48 p.; 18 cm. 1. Catholic Church - Catechisms

44. LANE, STEWART. Weep you rich / by Stewart Lane. - Limbe: The Cornelius Fellowship, 1995. - 179 p.; 19cm. 1. Wealth - Biblical Teaching

45. MANJAMKHOSI, G. B. Tikuoperanji kulapa / wolemba G. B. Manjamkhosi. - 2nd ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1993. - 36 p.; 19 cm 1. Catholic Church - Discipline

46. MANJANKHOSI, G. B. Tipewe dama/wolemba G.B. Manjankhosi. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1994. - 26 p.; 19 cm 1. Ten Commandments - Adultery

47. MURRY, W. H. Cholpa chitsata mwini ndi mbiri zina / W. H. Murry. Blantyre: Christian Literature Association of Malawi, [n.d.].-48p.; 19cm. 1. Christian Ethics

48. NCOZANA, Silas. B. Njira ya mtanda. - 4th ed. Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1994. - 32; 15 cm. 1. Crosss - Feast of the

49. STRAW, W. E. Mulungu ayankha zifunso za munthu: malongosoledwe a malembo osankhidwa kufotokoza maphunziro a moyo / okonzedwa ndi. W.E Straw, J.C. Rogers ndi D. E. Robinson. - Makwasa: Malamulo Publishing House, /1992 /. - 148 p.; 21 cm. - 'God's Answers' 1. Bible Study


National Archives of Malawi
P.O. BOX 62
ZOMBA


Copyright 2001, National Archives of Malawi

archives@sdnp.org.mw