nam4.gif (2748 bytes)

emblem3.gif (5352 bytes)

nam-h2.jpg (11020 bytes)

      MALAWI

230 Christian Doctrine Theology

28. BWENZI la onse: Nkhani ya Yesu, chigawo chachiwiri. - Blantyre: Bible Society of Malawi, 1994. - 32 p.; 26 cm 1. Jesus Christ

29. CATHOLIC CHURCH. NATIONAL CATECHETICAL COMMISSION. Katekisimu wa a katolika. - 4th ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1994. - 64 p.; 16 cm 1. Catholic Church - Catechisms

30. ISRAEL mwana wanga. - 3rd ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, - 20 p.; 18 cm. - (Maphunziro a mawu a Mulungu; No. 2) 1. Jews - Biblical Teaching

31. KAMWAINA kobadwira ufumu: Nkhani ya Yesu, chigawo choyamba. - Blantyre: Bible Society of Malawi, 1994. - 32 p.; 26 cm 1. Jesus Christ

32. LANE, STEWART. Kuyenda ndi Yesu: Maphunziro ochokera mu Baibulo a chaka chimodzi / by Stewart Lane and Aliki Kawerama. - Limbe: Cornelius Fellowship, 1995. - 77 p.; 21 cm. - ISBN 99908-905-1-x 1. Bible - Theology

33. LANE, STEWART. Rescue: Alove story / by Stewart Lane. - Limbe: The Cornelius Fellowship, 1988. - 99 p.; 22 cm 1. Love - Religious Aspects

34 1VIANJAMKHosl' G. B.: Tidziwe amayi athu / wolemba G.B. Manjamkhosi. - Limbe: Popular Publications, c1993. – 62 p.; 18 cm. - (Zam'pingo) 1. Mary, Blessed Virgin, Saint

35 MANJAMKHOSI, G. B.: Germana woyera / wolemba G.B. Manjamkhosi. - Limbe: Popular Publications, c1993. – 49 p.; 15 cm. - (Zam'pingo) 1. Cousin Germaine

36. MPULUMUTSI wamphamvu uja: Nkhani ya Yesu, chigawo chachitatu. - Blantyre: Bible Society of Malawi, 1994. - 32 p.; 26 cm 1. Jesus Christ

37. MIJNTHI, wosankhidwiratu ndi Mulungu: Nkhani ya Yosefe. - Blantyre: Bible Society of Malawi, 1993. - 32 p.; 26 cm 1. Saint Joseph

38. NDILI nanu. - 3rd ed. - Lilongwe: Likuni Press and Publishing House, 1993. - 64 p.; 18 cm. - (Maphunziro a mawu a mulungu No. 4)  1. God - Biblical Teaching

39. TIYANJANE: Njira zothandiza anthu kuyang'ana / lotanthauzidwa ndi C. F. Laymaman. - Limbe: Popular Publications, c1991. - xv, 43 p.; 18 cm. - (Zam'pingo). - Translated from the English: How to forgive yourself and others / by Eamon Tobin 1. Forgiveness - Religious Aspects


National Archives of Malawi
P.O. BOX 62
ZOMBA


Copyright 2001, National Archives of Malawi

archives@sdnp.org.mw