nam4.gif (2748 bytes)

emblem3.gif (5352 bytes)

nam-h2.jpg (11020 bytes)

      MALAWI

200 Religion

16. BLANTYRE KESWICK CONVENTION (Malawi) Maphunziro a ana a sande sukulu ndi zithunzi, b~uku 1 / Blantyre Keswick Convention. - Limbe: Assembles of God Literature Centre Press, 1993 1. Sunday - School Literature

17. CHIPANGANO ndi chiyanjano chathu, buku 3. - Blantyre: Christian Church Mission, 199?. - 48 p.; 21 cm 1. Religious Education

18. CHIPANGANO ndi miyoyo yathu ya chikristu.buku 2. - Blantyre: Christian Church Mission, [n.d.]. - 43 p.; 21cm. 1. Religious Education

19. CHIPANGANO ndi Mulungu wathu, buku 1. - Blantyre: Christian Church Mission, [n.d.]. - 43 p.; 21 cm 1. Religious Education

20. CHURCH, University and Theological Education in Malawi / edited by Kenneth Ross. - Zomba: University of Malawi, Department of Theology and Religious Studies, 1995. - 83 p.; 21 cm. - (Kachere Texts) 1. Theology - Study and Teaching - Malawi

21. MOYO wanga wa chikristu: buku la aphunzitsi a mawu a Mulungu emu mpingo wa katolika. - Limbe: Popular Publications, 1984 - 1987. - 3 Volume,; 28 cm 1. Religious Education

22. RELIGIOUS education: teacher's guide for standard 3. - Domasi: Malawi Institute of Education, 1994. - ix, 131 p.; 21 cm 1. Religious Education


National Archives of Malawi
P.O. BOX 62
ZOMBA


Copyright 2001, National Archives of Malawi

archives@sdnp.org.mw